Utlendingers rettigheter

 

Det er forskjellige regler for turistvisum, oppholdstillatelse, arbeidstillatelse og familiegjenforening for utenlandske borgere i Norge.

Under er det kort informasjon om noen regler som er særlig aktuelle for de som oppsøker Pro Sentret. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på her, kontakt oss eller Utlendingsdirektoratet.

Utlendingers prostitusjon i Norge

Det er ikke ulovlig for utlendinger å prostituere seg i Norge, fordi prostitusjon ikke anses som arbeid.

Utlendingsloven gir politiet mulighet til å bortvise utlendinger av hensyn til blant annet offentlig orden.

Pro Sentret får ofte spørsmål fra utlendinger som er usikre på hvilke rettigheter de har. Dersom du ikke finner svar her, kontakt oss.

Ofre for menneskehandel

Om du er i en situasjon hvor du er utsatt for vold, trusler, tvang, bedrageri eller noen misbruker din sårbare stilling og du blir utnyttet i prostitusjon eller andre formål kan du identifiseres som offer for menneskehandel.

Les mer om begrepet menneskehandel her.

Da kan du ha rett til:
Gratis bistandsadvokat.
Refleksjonsperiode, det vil si 6 måneders arbeids- eller oppholdstillatelse.
Trygg bolig.
Lege og nødvendig helsehjelp.
Penger til ditt livsopphold.
Hjelp til trygg retur og reetablering i hjemlandet ditt.

Hvis du søker refleksjonsperiode må du:
Oppgi rett identitet til norske myndigheter.
Oppholde deg i Norge.
Forklare din situasjon til din advokat og andre som skal hjelpe deg med å søke refleksjon.
Vurdere å bryte kontakt med de som har utnyttet deg.
Vurdere sammen med advokaten din om du vil anmelde de som har utnyttet deg.

Du kan få informasjon om frivillig retur og vurdere om du vil returnere til hjemlandet ditt ved hjelp fra IOM.

Du kan drøfte din situasjon anonymt med oss ved Pro Sentret. Vi har taushetsplikt.

Helsehjelp

Alle som oppholder seg i Norge vil få akutt helsehjelp ved behov. Øyeblikkelig hjelp gis ved legevakt eller sykehus i tilfeller der behandling ikke kan vente til dagen etter. For ambulanse ring 113.

Som utlending uten oppholdstillatelse i Norge må du betale for behandlingen. Hvis du har reiseforsikring, eller hjemlandet ditt har en samarbeidsavtale med norsk helsevesen, er det mulig at hele eller deler av regningen blir betalt for deg. Hvis du har søkt asyl og bor på et asylmottak har du rett på helsetjenester mens saken din blir behandlet.

Pro Sentret og Helsestasjonen for papirløse migranter gir gratis helsetjenester til utlendinger. Les mer om helsetilbudet ved Pro Sentret her.

Asyl

Hvis du er forfulgt eller utsatt for fare i hjemlandet ditt, kan du søke om beskyttelse (asyl) i Norge. Du henvender deg personlig til politiet i Norge for å søke beskyttelse her. Som asylsøker har du rett til plass på et mottak for flyktinger, og dersom du bor på et mottak mottar du noe penger til mat og klær samt helsehjelp.

Det er UDI som behandler søknaden din. Mens søknaden behandles får du tilbud om å bo på et asylmottak. Dersom du velger å bo et annet sted må du registrere den nye adressen din hos politiet og UDI ellers vil ikke saken din bli behandlet.

Informasjon om regelverk og praksis i asylsaker finner du hos Utlendingsdirektoratet.

Dersom du klager på vedtaket fra UDI, er det Utlendingsnemnda (UNE) som skal behandle klagesaken.

Hvis du får innvilget søknaden om beskyttelse, får du oppholdstillatelse som flyktning.

Hvis du ikke får oppholdstillatelse som flyktning, vurderer norske myndigheter om du skal få oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller tilknytning til Norge.

Arbeid i Norge

Det finnes ulike regler for utlendingers muligheter til å arbeide i Norge. Reglene avhenger av hvilket land du kommer fra og hva slags formelt opphold du har i landet.

Turister har ikke rett til å arbeide i Norge.

En fullstendig oversikt over ulike arbeidstillatelser og informasjon om hvordan du skal gå fram finnes på Utlendingsdirektoratets hjemmeside.

Husk at arbeidstillatelser gis for en periode av gangen til utlendinger. Tillatelsen må fornyes senest en måned før den utløper hos politiet.

Du kan miste arbeidstillatelsen hvis du gjør noe ulovlig eller har gitt feil opplysninger når du søkte.