Regler om prostitusjon

 

På denne siden finner du informasjon om ulike lover og regler som gjelder prostitusjon i Norge.

De viktigste lovtekstene kan du lese her.

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, ta kontakt med oss.

Inntekt, skatt og MVA

I prinsippet skal all inntekt skattlegges, også inntekt fra prostitusjon, men dette håndheves forskjellig. I en del tilfeller har personer blitt skjønnslignet for prostitusjonsinntekt. Noen har registrert seg som selvstendig næringsdrivende, som massør eller lignende, nettopp for å kunne betale skatt. Dermed får de også rettighetene som følger med det å betale skatt, som for eksempel pensjonspoeng. De fleste tjenester er momspliktige.
Lovgivningen på dette området er komplisert og det er lite tilgjengelig informasjon hos skattemyndighetene. Skattebetalerforeningen gir gratis råd og veiledning til sine medlemmer.

Annonsering av prostitusjon

Det er forbudt gjennom offentlig kunngjøring å tilby, formidle eller etterspørre prostitusjon.  Dette straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Offentlig kunngjøring betyr alle former for annonsering på internett, i aviser og blader, plakater og lignende.

Hallikvirksomhet

Det er forbudt å tjene penger på andres prostitusjon.

Denne loven favner bredt. Straffen vil variere fra bøter til 5 år i fengsel avhengig av hvordan man har tjent penger på andres prostitusjon.

Pro Sentret ser at politiet for det meste bruker denne loven i forhold til utleie, annonsering og organisering av andres prostitusjon.

Det er ulovlig å leie ut en leilighet, et lokale eller et hotellrom til personer som selger sex der.

Kjøp av sex

Det er forbudt å kjøpe seksuelle tjenester både i Norge og i utlandet for norske statsborgere/personer hjemmehørende i Norge. Kjøp av seksuelle tjenester straffes med bøter og fengsel opptil 1 år.

Kjøp av seksuelle tjenester fra personer under 18 år straffes med bøter eller fengsel opp til 2 år. I praksis gjelder denne bestemmelsen for kjøp av sex fra personer i aldersgruppen 16-18 år. Kjøp av sex fra de som er yngre omfattes av strengere regler i straffeloven om seksuell omgang med barn under henholdsvis 14 og 16 år.

Lokaler

Plan- og bygningsloven regulerer blant annet hvilke krav som settes til lokaler der det drives næringsvirksomhet.

Loven har vært brukt for å stenge massasjeinstitutter i lokaler som ikke innfrir kravene til næringsvirksomhet.

Menneskehandel

Menneskehandel kjennetegnes av tre ting:

Utnyttelse: Menneskehandel innebærer at noen tar sikte på å utnytte andre.
Tvang/forledelse: Menneskehandel innebærer at en person får kontroll over en annen ved hjelp av ulike former for trusler, vold, tvang, bedrageri eller misbruk av sårbar stilling.
Forflytning: Menneskehandel omfatter rekruttering, transport, mottak og husing av personer.

De følgene tingene er ikke vesentlige:

Hvorvidt landegrenser har blitt krysset.
Hvorvidt virksomheten er organisert.
Grad av frivillighet; hvilke valg en person har gjort i forkant av at han/hun ble et offer for menneskehandel.
Graden av utnyttelse, tvang og trusler.
Vedkommendes vilje til å samarbeide med politi og andre myndigheter.

Utnytting av andres prostitusjon er bare en av formene for utnytting som er omfattet av definisjonen på menneskehandel.

Menneskehandel straffes med fengsel i inntil 10 år.

Ro og orden på gata

Politiet skal håndheve den offentlige ro og orden. Det gir politiet lov til å gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser.

Pro Sentret ser at loven noen ganger brukes i gateprostitusjonsmiljøet. Politiet har rett til å be deg flytte deg fra et bestemt område. Dersom du likevel ikke flytter deg kan du få en bot.