Møte med politiet

 

Politiet er aktivt til stede på deler av prostitusjonsmarkedet. Dette fører til at mange i prostitusjon møter på politiet i ulike situasjoner.

Mange lurer på sine rettigheter og plikter i kontakt med politiet. Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene Pro Sentret får om dette temaet.

Dersom du ikke får svar på det du lurer på her, ta kontakt med oss.

Politiet kommer hjem

Politiet kommer noen ganger hjem til personer som selger sex, eller de oppsøker det stedet der du jobber. De har ofte som mål å bevise at det foregår prostitusjon der. Når de har bevist det, kontakter de gårdeier eller utleier og gir beskjed om dette. Det å leie ut og tjene penger på andres prostitusjon er ikke lov. Trussel om anmeldelse får utleier til å si opp leiekontrakten.

Politiet utgir seg mange ganger først for å være kunder, slik at du bekrefter at du selger sex. Først da legitimerer de seg som politi.

Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon:

Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel.
Du plikter ikke å gi øvrige opplysninger om deg selv.
Du plikter heller ikke å svare på spørsmål ut over dette.
Hvis du ikke er norsk statsborger, plikter du å fremvise dokumenter på at du har lovlig opphold i Norge.

Trenger du advokat kan du få gratis advokatbistand gjennom oss.

Politi og kunde

Dersom politiet kommer når du er sammen med en kunde vil de trolig forsøke å avhøre deg på stedet. Dette for at du skal innrømme at du selger sex og at et sexkjøp var avtalt, eventuelt gjennomført. Du behøver imidlertid ikke å forklare deg eller svare på spørsmål fra politiet.

Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon:

Du vil ha status som vitne i saken.

Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel, men det er også alt du plikter å fortelle om deg selv.

Som vitne har du ikke forklaringsplikt. Politiet kan altså ikke kreve at du avgir forklaring og svarer på spørsmål om den aktuelle situasjonen. Ikke der og da og ikke på et senere tidspunkt. Det er din rett å ikke fortelle noen ting om deg selv, kunden og situasjonen.

Politiet kan likevel innkalle deg til et møte på politistasjonen for å spørre om du ønsker å forklare deg. Du må stille på møtet, men det er fortsatt frivillig om du vil avgi forklaring eller ikke.

Dersom du ønsker å avgi forklaring til politiet, enten der og da eller på et senere tidspunkt, må du forklare deg sannferdig. Du kan ha med deg en person dersom du ønsker det.

Du har vitneplikt, men kun dersom saken har kommet opp for domstolen. Da plikter du å møte som vitne i retten og forklare deg sannferdig. Dersom det er ønskelig at du skal vitne i saken skal du ha skriftlig varsel om dette.

De samme reglene gjelder for kunden, som vil ha status som mistenkt i saken.

Kunden har altså heller ikke plikt til å forklare seg for politiet.

Politi og IDkontroll

Politiet har jevnlig kontroll av ID-papirer og oppholdstillatelse for utlendinger.

Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon:

Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel.

Du må vise dokumenter som viser din identitet og at du oppholder deg lovlig i Norge.

Dersom politiet trenger å få bekreftet at papirene dine er gyldige, kan de be deg bli med til politistasjonen.

Du plikter ikke å gi øvrige opplysninger om deg selv.
Du plikter heller ikke å svare på spørsmål ut over dette.

Politiet ber deg flytte deg

Politiet kan be deg gå bort og holde deg borte fra gater eller områder av byen.

Dersom du treffer politiet igjen samme dag eller natt kan politiet gi deg bot.

Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon:

Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel.
Du plikter ikke å gi øvrige opplysninger om deg selv.
Du plikter heller ikke å svare på spørsmål ut over dette.
Hvis du ikke er norsk statsborger, plikter du å fremvise dokumenter på at du har lovlig opphold i Norge.

Det er ikke alltid at det vil være riktig å akseptere boten. Hvis du skriver under på den har du akseptert den. Dersom du er usikker på om det er riktig at du skal ha bot, så ikke skriv under før du har snakket med en ansatt på Pro Sentret eller en advokat som kan hjelpe deg. Det skal være oppgitt en frist for deg til å gi beskjed om du godtar boten eller ikke.