Tilbud til enkeltpersoner

 

Pro Sentret tilbyr råd og veiledning til enkeltpersoner enten per telefon, på chat eller ansikt til ansikt.  Du kan være anonym hvis du ønsker det.

Dersom du ønsker noen å snakke med om din situasjon og/eller vil endre på noe, har Pro Sentret erfarne ansatte som kan bistå deg. Alle som jobber på Pro Sentret har taushetsplikt.

Vi gir råd og tilbyr hjelp i forbindelse med alle former for sosiale problemer (familie, rus, økonomi, arbeidsforhold, bolig, juss) og forhold knyttet til prostitusjon spesielt.

Vi kan informere om dine rettigheter, muligheter og plikter. Hvis du ønsker det kan vi bistå deg i din kontakt med for eksempel helsevesenet, NAV, barnevern, politi, advokat eller utlendingsmyndighetene.

Det er du som kjenner din situasjon. Vi ønsker å være noen du kan stole på og samarbeide med.