Prostitusjon

 TittelTreff
TittelTreff
Å møtes på midten. Kvinner med rus og prostitusjonserfaring i møte med hjelpeapparatet, Sarah Sangeland Warpe, Masteroppgave i kriminologi, UiO, 20111995
Bakom de lukkede dørene. En kvalitativ studie av fem menn som har erfaring med salg av sex, Charlotte Ruud Granum, Masteroppgave i kriminologi, UiO 20111134
Do laws affect attitudes? An assessment of the Norwegian prostitution law using longitudinal data., Andreas Kotsadam and Niklas Jakobsson, IRLE Volume 31, 2011869
Double discrimination: Examing the Maginalisation of Roma Sexworkers, Sarah Elisabeth Lauglo, masteroppgave i Human Rights Law, School of Oriental and African Studies, University of London, 20101248
Erafringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år. Februar til juli 2012, Anette Brunovskis, Fafo 2013645
Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige - en kunskapsöversikt som belyser avsedda effekter och diskuterar i vilken utsträckning förbudet oavsedda konsekvenser, Charlotta Holmström, RFSU, 2015462
Fra usynlig til offer. En diskursanalyse av medias fremstilling av mannlig prostitusjon, Andreas Pedersen Kikvik, Masteroppgaver i sosialt arbeid, HiOA, 20131540
Fremstillinger av "de andre". En kulturvitenskapelig undersøkelse om nigerianske prostituerte kvinner i Oslo, Eline Øyen Grave, Masteroppgave i kulturvitenskap, UiB, 20131017
Gender Equity and Prostitution: An Investigation of Attitudes in Norway ans Sweeden, Niklas Jakobsson and Andreas Kotsadam, Feminist Economics, 2011905
Han sætter pris på sin krop? Mandlig prostitution i et kropsfænomenlogisk perspektiv, Jeanne Maria Holm Henriksen, Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO, 20111110
Handlar det om val? Sexhandeln via community, chatt og portal, Niclas Olsson, Kompetenscenter prostitution, Malmö, 20101025
Ingen må vide det: 12 kvinder fortæller om et liv i prostitution643
Kännedom om prostitution, Socialstyrelsen, Sverige, 2004851
Kännedom om prostitution, Socialstyrelsen, Sverige, 20071053
Kriminalisering av sexkjøp. En foreløpig kartleggingsrapport om: kortsiktige effekter for kvinnene, markedet og lokalmiljøet i Bergen, Utekontakten, Bergen kommune, 2009738
Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen. En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet, Astrid H. Gerdts, Utekontakten i Bergen, 20101206
Mangfoldig marked: Prostitusjonens omfang, innhold og organisering, Marianne Tveit og May-Len Skilbrei, Fafo, 20081095
Mannlig prostitusjon - en studie av fem menn som har erfaring med salg av seksuelle tjenester, Trine Møllhausen, Masteroppgave i sosiologi, UiO, 20092070
Mannlig%20prostitusjon%20-%20en%20studie%20om%20fem%20menn%20som%20har%20erfaring%20med%20salg%20fra%20seksuelle%20tjenester%5B1%5D682
Men in Prostitution: Perspectives, Identities and Problems. Conference report., May-Len Skilbrei og Astrid Renland (red.),UiO, 20082119
Menn som selger seksuelle tjenester, En kartelggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen, Camilla Fonnes Haaland, Utekontakten, Bergen kommune, 20111038
Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen. Religionens betydning for nigerianske kvinner i prostitusjon, Helge Årsvoll, Masteroppgave i globale studier, MHS, 2009980
När prostitusionen flyttade in i vardagsrummet, Niclas Olsson, Malmö stad, 20071268
Osynlig synlig verklighet: Prostitution i Jönköpings län510
Osynliga synliga aktörer. Hbt-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster, Suzann Larsdotter, Jonas Jonsson och Mina Gäredal, RFSL Sverige 20111583
Prosjekt Prostitusjon Innearena 2008/2009, prosjektrapport, Jannicke Waage, Utekontakten i Bergen, 20101495
Prostitusjon i Kristiansand. Kartleggingsrapport, Kristiansand kommune, 20083699
Prostitusjon, kriminalisering og endring. Hvordan forbud mot kjøp av seksuelle tjenester påvirker sosiale hjelpetiltak i Norge, Astrid Høylandskjær Gerdts, Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi, UiB, 20111491
Prostitution i Norden. Forskningsrapport, Charlotta Holmström og May-Len Skilbrei (red.), Nordiska ministerrådet, 2008945
Prostitution i Norden. Konferanserapport. NIKK 2008830
Prostitution i Sverige. Huvudrapport, Carl Göran Svedin m.fl, 2012784
Prostitution in Österreich.Rechtslage, Auswirkungen, Empfehlungen, 2008722
Prostitution in the Netherlands since the lifting of the brothel ban, A. L. Daalder, WODC, 20074887
Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning 408
Recommendations of the European Conference on Sex Work, HumanRights, Labour and Migration, Brussel, 2005747
Safer work, INDOORS, Autres Redards, 2010755
Sex Säljer. Kön och makt inom prostituion och pornografi. Om mediebevakningen och hur genusforskningen kan bidraga, NIKK, 2006765
Sex Workers in Europe Manifesto, Brussel, 2005914
Sexkjøpslovens fremstilling i media før lovens ikrafttredelse, Peter Andersen, Masteroppgave i juss, UiO, 20131174
Sterke hovud og sterke hjarte. Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden, Ellen Kristvik, UiO, 20051253
The Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes - implementation, impact, current developments, Barbara Kavemann, Heike Rabe and Claudia Fischer, SOFFIK - Berlin, 20071379
The Declaration of the Rights of Sex Workers in Europe, Brussel, 2005904
Trenger vi en ny prostitusjons politikk?, Kristian Tonning Riise, Civita-rapport, 2014872
Unge jenter tilbys jobb i utlandet. En kvalitativ studie av transnasjonal prostitusjon til Norge fra Øst- Europa, Irina Polyakova, Masteroppgave i sosiologi, UiO, 20071434
Ute av syne, ute av sinn? Et innblikk i livet til ti norske kvinner med erfaring fra gateprostitusjonen i Oslo, Guro Buseth, Masteroppgave i kriminologi, UiO, 20091967
Women who cross borders - black magic? A Critical Discourse Analysis of the Norwegian newspaper coverage of Nigerian women in prostitution in Norway, Synnøve Økland Jahnsen, Masteroppgave i sosiologi, UiB, 20073066