Prostitusjon

 TittelTreff
TittelTreff
Å møtes på midten. Kvinner med rus og prostitusjonserfaring i møte med hjelpeapparatet, Sarah Sangeland Warpe, Masteroppgave i kriminologi, UiO, 20111952
Bakom de lukkede dørene. En kvalitativ studie av fem menn som har erfaring med salg av sex, Charlotte Ruud Granum, Masteroppgave i kriminologi, UiO 20111110
Do laws affect attitudes? An assessment of the Norwegian prostitution law using longitudinal data., Andreas Kotsadam and Niklas Jakobsson, IRLE Volume 31, 2011845
Double discrimination: Examing the Maginalisation of Roma Sexworkers, Sarah Elisabeth Lauglo, masteroppgave i Human Rights Law, School of Oriental and African Studies, University of London, 20101230
Erafringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år. Februar til juli 2012, Anette Brunovskis, Fafo 2013620
Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige - en kunskapsöversikt som belyser avsedda effekter och diskuterar i vilken utsträckning förbudet oavsedda konsekvenser, Charlotta Holmström, RFSU, 2015439
Fra usynlig til offer. En diskursanalyse av medias fremstilling av mannlig prostitusjon, Andreas Pedersen Kikvik, Masteroppgaver i sosialt arbeid, HiOA, 20131487
Fremstillinger av "de andre". En kulturvitenskapelig undersøkelse om nigerianske prostituerte kvinner i Oslo, Eline Øyen Grave, Masteroppgave i kulturvitenskap, UiB, 2013991
Gender Equity and Prostitution: An Investigation of Attitudes in Norway ans Sweeden, Niklas Jakobsson and Andreas Kotsadam, Feminist Economics, 2011881
Han sætter pris på sin krop? Mandlig prostitution i et kropsfænomenlogisk perspektiv, Jeanne Maria Holm Henriksen, Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO, 20111093
Handlar det om val? Sexhandeln via community, chatt og portal, Niclas Olsson, Kompetenscenter prostitution, Malmö, 20101003
Ingen må vide det: 12 kvinder fortæller om et liv i prostitution619
Kännedom om prostitution, Socialstyrelsen, Sverige, 2004837
Kännedom om prostitution, Socialstyrelsen, Sverige, 20071015
Kriminalisering av sexkjøp. En foreløpig kartleggingsrapport om: kortsiktige effekter for kvinnene, markedet og lokalmiljøet i Bergen, Utekontakten, Bergen kommune, 2009723
Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen. En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet, Astrid H. Gerdts, Utekontakten i Bergen, 20101178
Mangfoldig marked: Prostitusjonens omfang, innhold og organisering, Marianne Tveit og May-Len Skilbrei, Fafo, 20081071
Mannlig prostitusjon - en studie av fem menn som har erfaring med salg av seksuelle tjenester, Trine Møllhausen, Masteroppgave i sosiologi, UiO, 20092049
Mannlig%20prostitusjon%20-%20en%20studie%20om%20fem%20menn%20som%20har%20erfaring%20med%20salg%20fra%20seksuelle%20tjenester%5B1%5D637
Men in Prostitution: Perspectives, Identities and Problems. Conference report., May-Len Skilbrei og Astrid Renland (red.),UiO, 20082065
Menn som selger seksuelle tjenester, En kartelggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen, Camilla Fonnes Haaland, Utekontakten, Bergen kommune, 20111020
Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen. Religionens betydning for nigerianske kvinner i prostitusjon, Helge Årsvoll, Masteroppgave i globale studier, MHS, 2009962
När prostitusionen flyttade in i vardagsrummet, Niclas Olsson, Malmö stad, 20071245
Osynlig synlig verklighet: Prostitution i Jönköpings län495
Osynliga synliga aktörer. Hbt-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster, Suzann Larsdotter, Jonas Jonsson och Mina Gäredal, RFSL Sverige 20111557
Prosjekt Prostitusjon Innearena 2008/2009, prosjektrapport, Jannicke Waage, Utekontakten i Bergen, 20101465
Prostitusjon i Kristiansand. Kartleggingsrapport, Kristiansand kommune, 20083626
Prostitusjon, kriminalisering og endring. Hvordan forbud mot kjøp av seksuelle tjenester påvirker sosiale hjelpetiltak i Norge, Astrid Høylandskjær Gerdts, Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi, UiB, 20111474
Prostitution i Norden. Forskningsrapport, Charlotta Holmström og May-Len Skilbrei (red.), Nordiska ministerrådet, 2008927
Prostitution i Norden. Konferanserapport. NIKK 2008813
Prostitution i Sverige. Huvudrapport, Carl Göran Svedin m.fl, 2012769
Prostitution in Österreich.Rechtslage, Auswirkungen, Empfehlungen, 2008703
Prostitution in the Netherlands since the lifting of the brothel ban, A. L. Daalder, WODC, 20074810
Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning 389
Recommendations of the European Conference on Sex Work, HumanRights, Labour and Migration, Brussel, 2005727
Safer work, INDOORS, Autres Redards, 2010740
Sex Säljer. Kön och makt inom prostituion och pornografi. Om mediebevakningen och hur genusforskningen kan bidraga, NIKK, 2006750
Sex Workers in Europe Manifesto, Brussel, 2005898
Sexkjøpslovens fremstilling i media før lovens ikrafttredelse, Peter Andersen, Masteroppgave i juss, UiO, 20131150
Sterke hovud og sterke hjarte. Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden, Ellen Kristvik, UiO, 20051228
The Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes - implementation, impact, current developments, Barbara Kavemann, Heike Rabe and Claudia Fischer, SOFFIK - Berlin, 20071360
The Declaration of the Rights of Sex Workers in Europe, Brussel, 2005869
Trenger vi en ny prostitusjons politikk?, Kristian Tonning Riise, Civita-rapport, 2014849
Unge jenter tilbys jobb i utlandet. En kvalitativ studie av transnasjonal prostitusjon til Norge fra Øst- Europa, Irina Polyakova, Masteroppgave i sosiologi, UiO, 20071408
Ute av syne, ute av sinn? Et innblikk i livet til ti norske kvinner med erfaring fra gateprostitusjonen i Oslo, Guro Buseth, Masteroppgave i kriminologi, UiO, 20091918
Women who cross borders - black magic? A Critical Discourse Analysis of the Norwegian newspaper coverage of Nigerian women in prostitution in Norway, Synnøve Økland Jahnsen, Masteroppgave i sosiologi, UiB, 20072995