Øvrige publikasjoner

 TittelTreff
TittelTreff
Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen, Ingrid Smette, Pro Sentret, 20031383
En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon. Bjørg Norli, Pro Sentret, 20092432
Erfaringsrapport fra prosjektet Pro Mann, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 2014436
Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 20104615
Farlige forbindelser. En rapport om volden prostituerte i Oslo utsettes for. Ulla Bjørndahl, Pro Sentret. 2012.1673
Fritt vilt. En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon, Ulla Bjørndahl og Bjørg Norli,Pro Sentret, 20081475
Hjelpeapparatets forhold til kommersiell seksuell utnytting av barn og unge. Ansatte i hjelpeapparatets kjennskap til, møte med og behov for kunnskap om mindreårige som er utsatt for kommersiell seksuell utnytting, Bjørg Norli, Pro Sentret, 20011099
Høringsuttalelse sprøyterom, Pro Sentret 2004788
Høringsuttalelse til regjeringens forslag om endring av gjeldene rett vedrørende formidling av prostitusjon og oppheving av kravet om at kunngøring "utvetydig" må gjelde prostitusjon, Pro Sentret, 2013643
Kjøp og salg av seksuelle tjenester blant unge i Oslo, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 20092317
Med helsekofferten på slep. Et prosjekt på innemarkedet, Astrid Renland, Pro Sentret, 20021179
Mistanke og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enlige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex, Sarah Warpe, 201741
Nei til kundekriminalisering, brosjyre, 2005865
Nettverksgruppe for kvinner, Randi Aasum og Inger Johanne Barth, Pro Sentret, 2002991
Pro Mann. En erfaringsrapport, Andreas Pedersen Kikvik, Pro Sentret, 2013754
Pro Sentrets høringsuttalelse til forslag om kriminalisering av sexkjøp, 2007880
Pro Sentrets høringsuttalelse til instruks om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel, 2006706
Pro Sentrets høringsuttalelse til medlemsforslag i Nordisk råd om tiltak mot prostitusjon og handel mot kvinner, 2003728
Pro Sentrets kommentarer til høringsnotat om lovtiltak mot organisert kriminalitet og handel med mennesker, 2003878
Prosjekt sprøyterom, Pro Sentret 20011365
Report from the seminar on Trafficking and Human Rights, Pro Sentret/ Amnesty International, 20051144
Safety at work! Has someone been violent to you?, Pro Sentret, 2013586
Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press, Ulla Bjørndahl, 201743
Sikkerhet på jobb! Utsatt for vold?, På thai, Pro Sentret, 2013821
Sikkerhet på jobb! Utsatt for vold?, Pro Sentret, 2013661
Ting er ikke alltid slik det ser ut som, brosjyre, 20051415
Ung prostitusjonsdebut, Liv Jessen, Pro Sentret, 19981142
Ungfelt. Oppsøkjande arbeid blant ungdom, Turid Misje og Cecilie Matre, Pro Sentret, 2001941
Utenlandsk prostitusjon i Oslo. Pro Sentrets kunnskap og erfaringer, Bjørg Norli, 20062215