Øvrige publikasjoner

 TittelTreff
TittelTreff
Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen, Ingrid Smette, Pro Sentret, 20031435
En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon. Bjørg Norli, Pro Sentret, 20092559
Erfaringsrapport fra prosjektet Pro Mann, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 2014479
Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 20104765
Farlige forbindelser. En rapport om volden prostituerte i Oslo utsettes for. Ulla Bjørndahl, Pro Sentret. 2012.1723
Fritt vilt. En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon, Ulla Bjørndahl og Bjørg Norli,Pro Sentret, 20081522
Hjelpeapparatets forhold til kommersiell seksuell utnytting av barn og unge. Ansatte i hjelpeapparatets kjennskap til, møte med og behov for kunnskap om mindreårige som er utsatt for kommersiell seksuell utnytting, Bjørg Norli, Pro Sentret, 20011141
Høringsuttalelse sprøyterom, Pro Sentret 2004823
Høringsuttalelse til regjeringens forslag om endring av gjeldene rett vedrørende formidling av prostitusjon og oppheving av kravet om at kunngøring "utvetydig" må gjelde prostitusjon, Pro Sentret, 2013674
Kjøp og salg av seksuelle tjenester blant unge i Oslo, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 20092405
Med helsekofferten på slep. Et prosjekt på innemarkedet, Astrid Renland, Pro Sentret, 20021223
Mistanke og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enlige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex, Sarah Warpe, 201772
Nei til kundekriminalisering, brosjyre, 2005899
Nettverksgruppe for kvinner, Randi Aasum og Inger Johanne Barth, Pro Sentret, 20021051
Pro Mann. En erfaringsrapport, Andreas Pedersen Kikvik, Pro Sentret, 2013799
Pro Sentrets høringsuttalelse til forslag om kriminalisering av sexkjøp, 2007915
Pro Sentrets høringsuttalelse til instruks om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel, 2006735
Pro Sentrets høringsuttalelse til medlemsforslag i Nordisk råd om tiltak mot prostitusjon og handel mot kvinner, 2003759
Pro Sentrets kommentarer til høringsnotat om lovtiltak mot organisert kriminalitet og handel med mennesker, 2003915
Prosjekt sprøyterom, Pro Sentret 20011410
Report from the seminar on Trafficking and Human Rights, Pro Sentret/ Amnesty International, 20051185
Safety at work! Has someone been violent to you?, Pro Sentret, 2013620
Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press, Ulla Bjørndahl, 201784
Sikkerhet på jobb! Utsatt for vold?, På thai, Pro Sentret, 2013866
Sikkerhet på jobb! Utsatt for vold?, Pro Sentret, 2013698
Ting er ikke alltid slik det ser ut som, brosjyre, 20051473
Ung prostitusjonsdebut, Liv Jessen, Pro Sentret, 19981208
Ungfelt. Oppsøkjande arbeid blant ungdom, Turid Misje og Cecilie Matre, Pro Sentret, 2001994
Utenlandsk prostitusjon i Oslo. Pro Sentrets kunnskap og erfaringer, Bjørg Norli, 20062293