Øvrige publikasjoner

 TittelTreff
TittelTreff
Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen, Ingrid Smette, Pro Sentret, 20031415
En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon. Bjørg Norli, Pro Sentret, 20092507
Erfaringsrapport fra prosjektet Pro Mann, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 2014453
Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 20104706
Farlige forbindelser. En rapport om volden prostituerte i Oslo utsettes for. Ulla Bjørndahl, Pro Sentret. 2012.1701
Fritt vilt. En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon, Ulla Bjørndahl og Bjørg Norli,Pro Sentret, 20081502
Hjelpeapparatets forhold til kommersiell seksuell utnytting av barn og unge. Ansatte i hjelpeapparatets kjennskap til, møte med og behov for kunnskap om mindreårige som er utsatt for kommersiell seksuell utnytting, Bjørg Norli, Pro Sentret, 20011121
Høringsuttalelse sprøyterom, Pro Sentret 2004805
Høringsuttalelse til regjeringens forslag om endring av gjeldene rett vedrørende formidling av prostitusjon og oppheving av kravet om at kunngøring "utvetydig" må gjelde prostitusjon, Pro Sentret, 2013656
Kjøp og salg av seksuelle tjenester blant unge i Oslo, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 20092369
Med helsekofferten på slep. Et prosjekt på innemarkedet, Astrid Renland, Pro Sentret, 20021199
Mistanke og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enlige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex, Sarah Warpe, 201759
Nei til kundekriminalisering, brosjyre, 2005882
Nettverksgruppe for kvinner, Randi Aasum og Inger Johanne Barth, Pro Sentret, 20021014
Pro Mann. En erfaringsrapport, Andreas Pedersen Kikvik, Pro Sentret, 2013773
Pro Sentrets høringsuttalelse til forslag om kriminalisering av sexkjøp, 2007895
Pro Sentrets høringsuttalelse til instruks om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel, 2006722
Pro Sentrets høringsuttalelse til medlemsforslag i Nordisk råd om tiltak mot prostitusjon og handel mot kvinner, 2003744
Pro Sentrets kommentarer til høringsnotat om lovtiltak mot organisert kriminalitet og handel med mennesker, 2003893
Prosjekt sprøyterom, Pro Sentret 20011386
Report from the seminar on Trafficking and Human Rights, Pro Sentret/ Amnesty International, 20051164
Safety at work! Has someone been violent to you?, Pro Sentret, 2013600
Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press, Ulla Bjørndahl, 201766
Sikkerhet på jobb! Utsatt for vold?, På thai, Pro Sentret, 2013840
Sikkerhet på jobb! Utsatt for vold?, Pro Sentret, 2013676
Ting er ikke alltid slik det ser ut som, brosjyre, 20051442
Ung prostitusjonsdebut, Liv Jessen, Pro Sentret, 19981171
Ungfelt. Oppsøkjande arbeid blant ungdom, Turid Misje og Cecilie Matre, Pro Sentret, 2001970
Utenlandsk prostitusjon i Oslo. Pro Sentrets kunnskap og erfaringer, Bjørg Norli, 20062254