Øvrige publikasjoner

 TittelTreff
TittelTreff
Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen, Ingrid Smette, Pro Sentret, 20031357
En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon. Bjørg Norli, Pro Sentret, 20092372
Erfaringsrapport fra prosjektet Pro Mann, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 2014416
Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 20104524
Farlige forbindelser. En rapport om volden prostituerte i Oslo utsettes for. Ulla Bjørndahl, Pro Sentret. 2012.1649
Fritt vilt. En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon, Ulla Bjørndahl og Bjørg Norli,Pro Sentret, 20081449
Hjelpeapparatets forhold til kommersiell seksuell utnytting av barn og unge. Ansatte i hjelpeapparatets kjennskap til, møte med og behov for kunnskap om mindreårige som er utsatt for kommersiell seksuell utnytting, Bjørg Norli, Pro Sentret, 20011079
Høringsuttalelse sprøyterom, Pro Sentret 2004772
Høringsuttalelse til regjeringens forslag om endring av gjeldene rett vedrørende formidling av prostitusjon og oppheving av kravet om at kunngøring "utvetydig" må gjelde prostitusjon, Pro Sentret, 2013624
Kjøp og salg av seksuelle tjenester blant unge i Oslo, Ulla Bjørndahl, Pro Sentret, 20092280
Med helsekofferten på slep. Et prosjekt på innemarkedet, Astrid Renland, Pro Sentret, 20021163
Mistanke og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enlige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex, Sarah Warpe, 201724
Nei til kundekriminalisering, brosjyre, 2005845
Nettverksgruppe for kvinner, Randi Aasum og Inger Johanne Barth, Pro Sentret, 2002963
Pro Mann. En erfaringsrapport, Andreas Pedersen Kikvik, Pro Sentret, 2013734
Pro Sentrets høringsuttalelse til forslag om kriminalisering av sexkjøp, 2007861
Pro Sentrets høringsuttalelse til instruks om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel, 2006691
Pro Sentrets høringsuttalelse til medlemsforslag i Nordisk råd om tiltak mot prostitusjon og handel mot kvinner, 2003712
Pro Sentrets kommentarer til høringsnotat om lovtiltak mot organisert kriminalitet og handel med mennesker, 2003863
Prosjekt sprøyterom, Pro Sentret 20011342
Report from the seminar on Trafficking and Human Rights, Pro Sentret/ Amnesty International, 20051123
Safety at work! Has someone been violent to you?, Pro Sentret, 2013572
Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press, Ulla Bjørndahl, 201723
Sikkerhet på jobb! Utsatt for vold?, På thai, Pro Sentret, 2013802
Sikkerhet på jobb! Utsatt for vold?, Pro Sentret, 2013646
Ting er ikke alltid slik det ser ut som, brosjyre, 20051385
Ung prostitusjonsdebut, Liv Jessen, Pro Sentret, 19981119
Ungfelt. Oppsøkjande arbeid blant ungdom, Turid Misje og Cecilie Matre, Pro Sentret, 2001924
Utenlandsk prostitusjon i Oslo. Pro Sentrets kunnskap og erfaringer, Bjørg Norli, 20062183