Menneskehandel

 TittelTreff
TittelTreff
"I have always heard that Denmark is supposed to be the country of Human Rights!?", Julie Laursen, Masteroppgave i pedagogisk antropologi, Univeritetet i København, 2012 1427
"My life is too short: I want to live now". Kvinner fra Øst-Europa forteller om veien til og livet i prostitusjon i Norge, May-Len Skilbrei og Irina Polyakova, UiO, 20061048
Action Programme Against the Traffic from Nigeria to Italy of Minors and Young Women for Sexual Exploitation. Trade and Exploitation of Minors and Younge Nigerian Women for Prostitution in Italy, Franco Prina, University of Turin, 20031378
Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge, M. Skilbrei, M. Tveit og A. Brunovskis, Fafo, 2006769
Article 18: Protection of Victims of Trafficking and Fight Against Crime (Italy and the European Scenarios). Research Report, On the Road Edizioni, 20022273
Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel. Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen, Silje Sønsterudbråten, Fafo, 2013881
Caring for trafficked persons. Guidance for health providers, IOM og London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2012766
Combating Trafficking in Human Beings. Decision no. 2/03, OSCE, 2003726
Compilation of Reports from the Conference on "Trafficking of Human Beeings and Migration: A Human Rights Approach", Anti-Slavery International, 20051006
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and it's Explanatory Report, 2005752
Crossing Borders. An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings, Anette Brunovskis og Guri Tyldum, Fafo, 2004808
De nyttige ofrene. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett, Julie Estdahl Stuestøl, Masteroppgave i kriminologi, UiO, 20101390
Discribing the Unobserved: Methodological Challenges in Empirical Studies on Human Trafficking, Guri Tyldum and Anette Brunovskis, Fafo, 20051648
Facing Return. Perceptions of Repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway, May-Len Skilbrei og Marianne Tveit, FAFO, 2007988
First Austrian Report on Combating Human Trafficking, 2007-2009671
Hiding in Plain Sight. A Practical Guide to Identifying Victims of Trafficking in the U.S, Donna M. Hughs, University of Rhode Island, 2003809
Human Trafficking, Human Rights Redefining Victim Protection, Asi 2002875
Kvinnehandel og prostitusjon. Nye aktører, nye strukturer og nytt ansvar, Linda Sannesmoen, Masteroppgave i samfunnsgeografi, UiO, 2007992
Kvinner utsatt for menneskehandel i Norge - fremmer regelverket ofrenes rettsstilling?, Sheela Smeby, Masteroppgave i rettssosiologi, UiO, 20091292
Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance, Anette Brunovskis and Rebecca Surtees, Fafo/NEXUS Institute, 2007998
Människohandel för sexuella ändamål. Lägestrapport 6, Rikskriminalpolisen Sverige, 2003907
Menneskehandel - ei sosialkonstruktivistisk analyse av regjeringars handlingsplanar, Reidunn Håøy Nygård, Masteroppgåve i sosiologi, UiO, 20091310
Menneskehandel - utnyttelse av barn, KOM, 2008670
Menneskehandel - utnyttelse i prostitusjon eller andre seksuelle formål, KOM, 2008677
National Action Plan Against Human Trafficking 2209-2011, Austria653
National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Pracical Handbook, OSCE, 2004769
Nigerianske kvinder i prostitution i Danmark - migranter, sexarbejdere og midt imellem, May Brit Gamborg Holm, Roskilde Universitet, 20061498
OSCE Anti-Trafficking Guidelines, 2004701
Palermoprotokollen: Protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn, som supplerer de forente nasjoners konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, FN, 2000669
Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers. An Information Guide, ILO, 20032079
Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2011, Politidirektoratet 2012636
Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel, Politidirektoratet, 2010755
Recommended Priciples and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council, UN, 2002681
Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, European Commission, 2004704
Safe Return and Recovery. Resource Book for Working Against Trafficking in Human Beings in the CIS and the Baltic Sea Region, Kvinnoforum and Angel Coalition, 20051950
Searching for Best Practices to Counter Human Trafficking in Africa: A Focus on Women and Children, Thanh-Dam Truong and Maria Belen Angeles, UNESCO, 20051161
Someone who cares. A study of vulnerability and risk in marriage migration from Russia and Thailand to Norway, Guri Tyldum og Marianne Tveit, Fafo, 20081157
Taking Stock. A review of the existing research on trafficking for sexual exploitation, Tyldum, Tveit og Brunovskis, 2005643
The law and economics of international sex slavery: prostitution laws and trafficking for sexual exploitation, Niklas Jakobsson and Andreas Kotsadam, EJLE, 2011995
Trafficking - a demand led problem? Part 1: Review of Evidence and Debates, Bridget Anderson and Julia O' Connell Davidson, Redd Barna, 2004755
Trafficking for Prostitution in Italy. Possible Effects of Government Proposals for Legalization of Brothels, Esohe Aghatise, 20041671
Trafficking in Human Beings, especially Women and Children, in Africa, Unicef, 2003739
Trafficking in Persons Global Patterns, UNODC, 2006956
Trafficking in Persons Report, USA, 2009616
Trafficking in Women. Fact-finding trip to Nigeria (Abuja, Lagos and Benin City), Geir Skogseth, Landinfo, 2006677
Trafficking in Women. Fact-finding trip to Nigeria (Abuja, Lagos and Benin City). March 2006, Geir Skogseth, Landindfo, 2006679
UKINE' Report, Paradiso, Vergnano and Saporta, Tampep, 2004765
Veileder - identifisering av mulige ofre for menneskehandel, KOM, 2008697
Veileder. Etikk og sikkerhet i samtale med kvinner utsatt for menneskehandel, Maya Brenna Nielsen, WHO/Krisesentersekretariatet, 2005 (2003)674
WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women, WHO, 2003688