Kunder

 



TittelTreff
TittelTreff
Best practices to adress the demand side of trafficking, D. M. Hughes, University of Rhode Island, 20041026
En kritisk analyse av straffeloven § 202A med fokus på menneskerettigheter, håndhevingsproblematikk og virkninger, Line Meyer Widing, UiO, 20092989
Endring kommer innenfra. Balansen mellom styring og frihet hos et rådgivningstilbud for kjøpere av seksuelle tjenester, Ingvil Thallaug Øverli, Masteroppgave i kriminologi, UiO, 20131091
Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, Rasmussen, Strøm, Sverdrup og Hansen, Vista Analyse, 2014533
Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008, SOU 2010:49801
Kartlægning af prostitutionefterspørgslen, Rambøll Danmark, 20131110
Kjøper "ekte mannfolk" sex? En studie av 20 menn som kjøper seksuelle tjenester, Elin Kippe, 20043583
Om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.), Ot. Prp. nr.48, 2007-20081049
Prostitusjon og handel med kvinner, Nettverk mot prostitusjon og handel med kvinner, 2003875
Prostitution on demand, J. G. Raymond,20041262
Purchasing Sexual Services in Sweeden and the Netherlands. Legal Regulation and Experiences, Ulf Stridbeck, Ministry of Justice and the police, 20041019
Sexhandelns sociala geografi. Uppföljande kartläggning av sexköp med utgångspunkt i Öresundsregionen och med fokus på kunderna i prostitutionen, Gabriella Scaramuzzino og Annika Weman, Malmö stad, 20071157
Sexkjøp i Sverige og Nederland. Reguleringer og erfaringer. Rapport fra Arbeidsgruppe om rettslig regulering av kjøp av seksuelle tjenester, Ulf Stridbeck, Justis- og politidepartementet, 20042131
Shame on you, John! Laws, stigmatiziation, and the demand for sex, Niklas Jakobsson and Andreas Kotsadam, 20111075
The swedish law that prohibits the purchase of sexual services, G. Ekberg, 20041091