Barn og unge

 TittelTreff
TittelTreff
Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting, Ingrid Smette, NOVA, 2004833
Barn som møter overgriper på internett. Fokus på rettspraksis, Redd Barna, 20041243
Barnets rettigheter. Norges tredje rapport til FNs komite for barnets rettigheter, Barne- og familiedepartementet og Utenriksdepartementet, 20031201
Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater, Rundskriv Q-11/2006b, Barne- og likestillingsdepartementet, 2006808
Barnpornografi på internet: bortom all tolerans - växande problem som kräver nya åtgärder, Per-Erik Åström, Rädda Barnen, 20041492
Bytte, kjærlighet, overgrep. Seksualitet blant ungdom i randsonen, Camilla Jordheim Larsen og Willy Pedersen, NOVA, 20051559
Chattevenner er ikke som andre venner... En rapport om barn og unges chattekompetanse, Redd Barna, 20041635
Child trafficking in Austria. Report by the Working Group on Child Trafficking under the Task Force on Human Trafficking. Prevention of Trafficking in Children and Protection of Victims of Child Trafficking, Austria, 2009655
Combating Child Trafficking, UNICEF, 2005757
FNs Barnekonvensjon666
FNs barnekonvensjon - fra visjon til kommunal virkelighet, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, 20051978
Følelser i drift. Om ungdom under 18 år om selger/bytter seksuelle tjenester i Trondheim, Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgerstrand, 20041528
I sexualitetens gränsetrakter. En studie av ungdomar i Göteborg med omnejd som säljer och byter sexuella tjänster, Jonna Abelsson og Anna Hulusjö, Göteborg stad, 20081168
Joint East West Research on Trafficking in Children for Sexual Purposes in Europe: The Sending Countries, ECPAT, 2004880
Menneskehandel med barn. Barnevernets kunnskap om og arbeid med barn utnyttet i menneskehandel, Line Ruud Vollebæk, Redd Barna, 2012 724
Responding to Child Trafficking. An Introductory handbook to child rights-based interventions drawn from Save the Children's experiences in Southeast Europe, Save the Children, 20041235
Safeguarding Children Involved in Prostitution. Supplementary Guidance to " Working Together to Safeguard Children", Departement for Health, UK, 20001736
Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. Ungdom under 18 år som selger seksuelle tjenester, Kristinn Hegna og Willy Pedersen, NOVA, 20021021
Sex för X-SEX MOT ERSÄTTNING HOS UNGA HBTQ-PERSONER218
Sex og sånn. Ungdoms innspill til seksualiseringsdebatten, Heidi Bynildsen Grande, Redd Barna, 20052174
Supplerende rapport 2004 - til Norges tredje rapport til FNs komite for Barnets Rettigheter, Forum for barnekonvensjonen, 2004654
Tenk før du taster - ungdom og mobiltelefon. Et hefte om barn og unges mobilbruk, Pia Kristine Lang, Redd Barna, 20051759
The Baltic Sea Regional Study on Adolescents´ Sexuality. Resultater fra den norske delen av studien, Svein Mossige og Solveig Abrahamsen, norsk oversettelse av to artikler i NOVA-rapport 18/07685
Tiltaksplan barn, unge og internett, Barne- og familiedepartementet, 20011146
Trading Sex: Voluntary or Coerced? The Experiences of Homeless Youth, Kimberly A. Tyler and Katherine A. Johnson, The Journal of Sex Resarch, 2006884
Trafficking in Children for Sexual Purposes from Eastern Europe to Western Europe. An exploratory reserach in eight Western European receiving countries, ECPAT, 2001905
Transnational Protection of Children. The Case of Albania and Greece 2000-2006, TACT Project, 2006805
Ungdom som selger eller bytter sex - en faglig veileder til hjelpeapparatet, J. Solstad Vedeler, K. Sasaoka og S. Mossige, NOVA, 20061731
Ungdomars sexualitet - attityder och erfarenheter. Avsnitt: Sexuell exploatering. Att sälja sex mot ersättning/pengar, Carl Göran Svedin og Gisela Priebe, Lunds Universitet, 20041480
Ungdomsundersøkelsen Trondheim, Hovedrapport, Trondheim kommune, 2005802
Unge og prostitution-et overset problem357
Unge og salg af seksuelle ydelser - cases fra døgninstitutionsområdet, Marie Luise Nørrelykke, PRO Århus, 20041029