Prostitusjon er

 

Definisjoner
Vi definerer prostitusjon som kjøp og salg av seksuelle tjenester. Prostitusjon involverer minst to parter, en kjøper og en selger. I prostitusjonen er vederlaget eller betalingen en forutsetning for den seksuelle ytelsen.

Kjøper og selger
Det finnes ulike former for prostitusjon. Kvinner som selger sex til menn er mest utbredt og det er denne formen som i første rekke skaper vårt bilde av prostitusjonen. Den tradisjonelle oppfatningen av prostitusjon er imidlertid ikke utfyllende. Det finnes også menn og transpersoner som selger sex til menn. Det finnes kvinner, menn og transpersoner som selger sex til kvinner. Det finnes også homofile og heterofile par som kjøper sex.