Pro Sentret på gata

 

Pro Sentret arbeider ute på gata i Oslo sentrum på kveldstid tirsdager og torsdager. Våre ansatte går i de gatene hvor mange velger å selge sex fra. Vi ønsker å være i nær kontakt med prostitusjonsmiljøet og alt som skjer der. Vårt mål er å informere om tilbudet på Pro Sentret, bli kjent med deg som ikke kjenner til oss.

Vi har med oss gratis kondomer. Om du har tid, kan vi gi råd og veiledning om forskjellige tema. Mange har spørsmål om hva som er lov og ikke lov i Norge, hva politiet har rett til å spørre deg om eller hva som er dine rettigheter. Din situasjon og det som opptar deg vil være utgangspunktet for den hjelp vi tilbyr. I noen tilfeller kan vi svare på spørsmål om din helse med en gang, i andre tilfeller vil vi råde deg til å komme innom vår helseavdeling eller oppsøke lege. Vi har taushetsplikt.

Vi har god kjennskap til de andre hjelpetilbudene som finnes i Oslo. Dersom du har blitt utsatt for vold eller annen kriminalitet kan vi hjelpe med å kontakte legevakt eller politi.

Hvis du ønsker å gi informasjon om forhold på prostitusjonsstrøket som burde være kjent for andre som jobber der – eller myndighetene – kan du gjøre det anonymt gjennom oss. Slike forhold kan være alt fra mangel på lys i gatene til voldelige kunder eller personer som oppfører seg dårlig. Vi vil forsøke å gi informasjonen videre til andre som oppsøker Pro Sentret og til dem vi snakker med på gata.