Pro Sentret kommer til deg

 

Pro Sentret kan om du ønsker det komme til deg eller der du jobber. Dette er et tilbud avgrenset til Oslo-området. Steder vi besøker er blant annet leiligheter, hotellrom eller institutter.

Dersom du/dere ønsker vaksiner, kondomer eller råd om annen prevensjon er det mulig ved et besøk av våre ansatte. Enkelte tester for å sjekke seksuelt overførbare sykdommer og infeksjoner kan utføres hos deg.
Vi kan også gi råd om rettigheter og plikter, muligheter og alternativer eller regelverk og lovgivning. Det er alltid din situasjon som bestemmer hva slags hjelp vi kan tilby. Ofte kan vi gi svar i løpet av besøket, andre ganger må vi avtale en tid for deg ved vår helseavdeling eller hos en annen rådgiver på Pro Sentret.

Vi har god kjennskap til de andre hjelpetilbudene som finnes i Norge. Dersom du har blitt utsatt for vold eller annen kriminalitet kan vi hjelpe med å kontakte legevakt eller politi.

Vi har taushetsplikt. Denne taushetsplikten gjelder alle opplysninger om deg og hvor du jobber.

Hvis du ønsker å gi informasjon om forhold i prostitusjonsmiljøet som burde være kjent for andre som jobber der – eller myndighetene – kan du gjøre det anonymt gjennom oss. Slike forhold kan for eksempel være voldelige kunder eller personer som oppfører seg dårlig, diskriminering eller trakassering fra private eller offentlige personer. Vi vil forsøke å gi informasjonen videre til andre som oppsøker Pro Sentret og til dem vi snakker med i vårt arbeid.