Pro Sentret mener

”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd”.   Menneskerettighetserklæringen

Pro Sentret mener at alt arbeid i forhold til prostitusjon må baseres på menneskerettigheter. Prostitusjon er ikke en egenskap ved noen mennesker, men en handling. Prostitusjon som fenomen består av to parter, en kjøper og en selger av seksuelle tjenester. Vi ønsker oss et samfunn der ingen mennesker opplever prostitusjon som eneste alternativ. Pro Sentret arbeider sammen med enkeltindivider i solidaritet og med respekt for deres valg i den livssituasjon de befinner seg. Pro Sentret ønsker å erstatte myter og fordommer om prostitusjon med innsikt og kunnskap. Vi ønsker at samfunnet ikke stigmatiserer, men viser solidaritet med personer som selger sex. Samfunnet bør ha en betydelig forebyggende innsats mot prostitusjon og tilby hjelp til dem som vil ha alternativer. Personer med prostitusjonserfaring må delta som likeverdige partnere i prosesser som handler om dem og deres liv. Pro Sentret har som mål å tilby bistand og støtte til den enkelte for at hun eller han skal kunne kjenne sine rettigheter og plikter, ta best mulig vare på sin selvrespekt og helse slik at vedkommende gis mulighet til å få kontroll over eget liv og realisere sitt potensial.