Pro Sentret er

Pro Sentret ble opprettet i 1983 som Oslo kommunes hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. I 1993 utnevnte daværende sosialminister Grethe Knudsen Pro Sentret til et nasjonalt kompetansesenter. Administrativt tilhører sentret Oslo kommune. Driften finansieres dels med statlige, dels med kommunale midler. På Pro Sentret er det ansatt fagfolk med ulik bakgrunn.

Det er de statlige og kommunale planer på prostitusjons- og menneskehandelsfeltet som gir føringer for Pro Sentrets tilbud og satsningsområder.

Som kompetansesenter jobber vi med landsdekkende kunnskapsformidling og veiledning på disse områdene:

• kvinnelig og mannlig prostitusjon

• årsaker og skadevirkninger til prostitusjon

• gode helse- og sosialfaglige arbeidsmetoder overfor personer med prostitusjonserfaring

Vi skal ha et forebyggende fokus, ha et likestillingsperspektiv og følge med på utviklingen i Norge og internasjonalt.

Vi skal også:

• gi veiledning på forespørsel fra ansatte i hjelpeapparatet

• ta i mot henvendelser fra personer med prostitusjonserfaring

• bistå universiteter, høyskoler og grunnutdanninger med materiell og undervisning

• ta imot studenter og hospitanter

– initiere forskning

• utarbeide dokumentasjon

• drive informasjons- og holdningsarbeid.

Hjelpetilbudet vårt tilpasses fortløpende de behov brukergruppa har. Det spenner fra arbeid med enkeltpersoner over tid, til drop-in helsehjelp og oppsøkende arbeid.