Mindreårige

 

Mindreårige som selger/bytter seksuelle tjenester
Når vi snakker om barn og unge er det vanligere å bruke begrepet bytte av sex fremfor salg av sex. Det finnes flere årsaker til dette. Barn og unge opptrer sjelden på de tradisjonelle prostitusjonsarenaene, og det er vanligere at de ikke får penger, men andre goder, som vederlag. Dette kan for eksempel være overnatting, mat, klær, rusmidler eller kontantkort til mobiltelefon.

Det er ikke ulovlig å selge sex i Norge, heller ikke for unge. I følge barnevernlovens forarbeider er gjentagende prostitusjon imidlertid vurdert som et alvorlig atferdsproblem som krever at særlige tiltak iverksettes. Dette innebærer at ungdom ikke fritt kan selge seksuelle tjenester uten det offentliges inngripen. Disse reglene bygger på en tanke om at personer over den seksuelle lavalder, men under 18 år, ikke har et tilstrekkelig bevisst forhold til egen seksualitet og således trenger særlig beskyttelse