Kunden

 

Årsaker til prostitusjon – kundesiden

Kundene er den største gruppen på prostitusjonsmarkedet. Likevel er det gjort relativt sett lite forskning på årsakene til at noen kjøper seksuelle tjenester.
De aller fleste kjøpere er menn, men det betyr ikke at de fleste menn kjøper sex. Kvinner, heterofile, homofile og par er også kunder i prostitusjonen.
Årsakene til at noen velger å kjøpe sex er mange og sammensatte. Her er de vanligste grunnene personer som kjøper sex oppgir når de blir spurt:

Rekreasjon. Tilfredsstillelse av umiddelbare seksuelle behov, underholdning og nytelse.

Å få tilfredstilt spesielle seksuelle ønsker og variasjon i seksuallivet.

Mangel på sex eller mangel på spesielle seksuelle aktiviteter i det forholdet en er i.

Ensomhet og isolasjon kan gis midlertidig lindring gjennom sexkjøp. Noen føler seg avvist og uønsket som partner. Å kjøpe tilgang til et annet menneskes fulle oppmerksomhet for en stund.

Det er praktisk og ukomplisert å kjøpe sex, og det følger ingen materielle eller emosjonelle forpliktelser med.

Å oppnå en såkalt ”girlfriend-experience”, å kjøpe seg uforpliktende tid med en person som kan fungere som en erstatning for en kjæreste. Sex kan i slike sammenhenger bare være en del av tjenesten man kjøper.

Makt. Sexkjøp kan gi opplevelsen av å være den som setter premissene, å kunne definere hva og hvordan sexen skal være.

Utprøving av egen seksualitet. Å debutere seksuelt gjennom å kjøpe sex, å prøve ut sex med et annet kjønn eller å prøve sex med flere partnere.

Spenning. Kjøp av sex representerer et brudd med konvensjoner og tabuer.

Avhengighet. Gjentatte kjøp av sex oppleves for noen som tvangsmessig, på tross av emosjonelle og økonomiske negative konsekvenser.

Kjøp av sex kan være en impulshandling og/eller resultat av bruk av rusmidler.

I visse situasjoner kan kjøp av sex inngå for å delta i et maskulint fellesskap eller som et resultat av gruppepress.