Juridisk rådgivning

 

Det er lov å selge seksuelle tjenester i Norge. Kjøp av seksuelle tjenester er der i mot forbudt, og kunden kan få bøter eller fengselsstraff for kjøp av sex. Å annonsere for seksuelle tjenester er ikke lov.

Det å tjene på andres prostitusjon er likeledes forbudt. Det er flere sammenhenger som kan rammes av hallikbestemmelsen. Blant annet kan gårdeiere eller hoteller som leier ut til personer som selger sex bli tiltalt etter denne bestemmelsen. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. Mer om norsk lovverk på prostitusjonsfeltet finner du her.

Pro Sentret kan også gi råd og veiledning på en rekke andre områder som for eksempel sosialhjelp, trygd, skilsmisse, skatt og husleie. Vi kan gi bistand til deg som har kontakt med barnevernet eller NAV, helsevesenet eller utlendingsmyndighetene.

Vi har særlig fokus på hjelp til ofre for vold, voldtekt, utnytting eller overgrep. Du kan ringe og be om en time, skrive til oss eller komme innom i vår åpningstid.

Hver tirsdag ettermiddag har vi et drop-in tilbud som betjenes av advokater på Pro Sentret. Tilbudet er gratis for Pro Sentrets brukere. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.