Jobbsøk

 

Pro Sentret kan tilby råd, veiledning og bistand til deg som ønsker å slutte å selge sex og finne en annen jobb.

Hos oss kan du få hjelp til å skrive cv og søknader. Kontakt oss dersom du ønsker å avtale en tid. Vi har pc og internett som du kan bruke i åpningstiden.

Dersom du trenger å fullføre utdanning, eller begynne på en utdanning som kvalifiserer deg for arbeidsmarkedet vil vi kunne gi råd og veiledning om hvordan du går fram for å få støtte til det. Hvilke rettigheter du har avhenger av din situasjon.

I noen tilfeller vil det være aktuelt å prøve ut et yrke eller sin egen evne til å stå i jobb. Da kan en praksisplass være et alternativ.

Vanlig arbeid i Norge forutsetter at du har arbeidstillatelse. Det er ulike regler som gjelder for utenlandske personer avhengig av hvilket land du kommer fra. Vi kan gi mer informasjon om disse reglene.

Det er du som vet hva som er dine sterke sider, interesser og evner. Derfor vil bistanden vi kan tilby alltid avhenge av dine ønsker og hvilke muligheter du vurderer som realistiske for deg. Vi har taushetsplikt.