Seksualitet

 

Ved Pro Sentrets helseavdeling har vi fokus på seksuell helse. Mange som har erfaring med salg av sex kan på et tidspunkt møte utfordringer i forhold til egen seksualitet. Andre har opplevd vanskeligheter med egen seksualitet også før en solgte sex første gang.

Hos oss kan du få tilbud om samtaler og veiledning om seksualitet. Par kan komme sammen hit om ønskelig.

Kontakt oss for en avtale. Vi kan også formidle kontakt til andre behandlingstilbud dersom du ønsker det.