Rus og avhengighet

 

Helseavdelingen ved Pro Sentret har mye erfaring med å hjelpe personer som har solgt eller selger sex og opplever å ha et problematisk rus- eller medikamentbruk. Dersom du kjenner deg igjen og ønsker å få bedre kontroll over situasjonen, kan vi bistå.

Vi kan gi informasjon om hva som finnes av samtaletilbud, selvhjelpsgrupper og behandling, og hjelpe deg å komme i kontakt med dem dersom du ønsker det.

Til deg som bruker sprøyter tilbyr vi råd og veiledning i injeksjonsteknikk og hygiene, vi deler ut rent utstyr og pucker for brukt utstyr. Vi gir sårbehandling og behandler hudinfeksjoner. Du kan også få vaksine mot hepatitt A og B hos oss.