Psykisk helse

 

Pro Sentrets helseavdeling har erfaring med å hjelpe personer i vanskelige situasjoner, både akutt og i etterkant av hendelser som er vonde å håndtere følelsesmessig.

Vi tilbyr støtte og omsorg dersom du har opplevd en krise, vært utsatt for vold eller andre traumer. Pro Sentrets ansatte vil hjelpe deg videre til legevakt, overgrepsmottak eller krisesenter dersom det er det du ønsker.

Legen kan henvise deg til behandling hos spesialist dersom du ønsker å bearbeide tidligere opplevelser. Det finnes også selvhjelpsgrupper som kan være et godt tilbud for noen.