Helsetilbudet

 

Helseavdelingen ved Pro Sentret gir gratis helsehjelp til personer som selger eller har solgt sex. Vårt mål er å gi råd for sikrere sex og å begrense andre helseplager.

Pro Sentret har lang erfaring med å gi helsehjelp til personer med ulik bakgrunn. Vi har pasienter fra om lag 40 ulike land, med ulike former for seksuelle orienteringer og med erfaringer fra de fleste former for sexsalg.

Alle som jobber ved Pro Sentret har taushetsplikt. Helseavdelingen er bemannet av erfarne sykepleiere, og legen er her tirsdag og torsdag ettermiddag.

Åpningstiden for drop-in er 12.00 – 15.00 mandag og onsdag, tirsdag og torsdag fra 12.00 – 20.00. Fredag er helseavdelingen stengt.  Vi er et drop-in tilbud og du må derfor regne med noe ventetid.

Vi trenger et navn og en fødselsdato for å identifisere blodprøver og resultater fra testing, men du må ikke vise legitimasjon.

Pro Sentrets tjenester er gratis også for deg som ellers ikke har rett til helsehjelp i Norge.

For deg som har rett på fastlege i Norge, kan vi hjelpe deg til å finne en fastlege om du ønsker det. Pro Sentret hjelper deg selv om du har en fastlege, dersom du ikke vil være åpen om dine prostitusjonserfaringer med fastlegen.

Dersom du trenger behandling ut over det Pro Sentret kan gi, er det mulig at du må betale hos spesialisten.

Du finner mer om tilbudet ved helseavdelingen i menyen til venstre.