Jeg vil vite mer om prostitusjon

Pro Sentret gir informasjon og veiledning til alle som ønsker kunnskap om prostitusjon.

I menyen til venstre kan du lese om ulike aspekter ved prostitusjonsfeltet. Vi presenterer definisjoner av de ulike begrepene, og gir en beskrivelse av aktørene og de ulike arenaene. Du kan også lese mer om lovene som regulerer prostitusjon i Norge.

Du finner Pro Sentrets publikasjoner og årsmeldinger samt linker til et stort utvalg relevante dokumenter og rapporter her.

Dersom du ikke finner det du søker, eller har spørsmål, ta kontakt med oss.