Services in other countries

Nordiske organisasjoner og tiltak

 

Sverige

Kompetenscenter prostitution, Malmö

Prostitutionsenheten, Stockholm

Mikamottagningen, Göteborg

 

Danmark

Reden

Kompetencecenter prostitution, København

Center mod menneskehandel, København

Pro Vest

 

Finland

Pro-tukipiste

 

Andre europeiske tiltak

På denne informasjonssiden finner du linker til 369 ulike prostitusjonstiltak i Europa:

Services 4 Sexworkers

 

Russland

Stellit