Opplæringsdag om selvbestemt seksualitet, forebygging av voldtekt/seksuelle overgrep og unge som bytter sex

Pro Sentret inviterer til opplæringsdag om selvbestemt seksualitet, forebygging av voldtekt/seksuelle overgrep og arbeid med ungdom som bytter seksuelle tjenester

Pro Sentret har siden 2012 gjennomført opplæringsdager om temaet for personer som jobber med unge i Oslo. Opplæringsdagen vil gi en innføring i faktakunnskap, innføring i lovverk, erfaringsbasert kunnskap og råd om hvordan man kan snakke om tematikken. Fokus er forebygging!

Foredragsholderne kommer fra Pro Sentret, Sex og Samfunn og Stiftelsen Tryggere.

Målgruppen er personer som jobber med unge i Oslo.

I høst holder vi to opplæringsdager på grunn av stor interesse. Det er samme opplegg begge dagene, så du skal bare melde deg på en av datoene.

Elektronisk påmelding: 19 september og 20. november

Dagen er gratis og det serveres lunsj, men påmeldingen er bindene ettersom det er begrenset antall plasser. Vi oppfordrer de som melder seg på om å gi beskjed i god tid hvis de ikke kan delta, så noen andre kan få plassen ettersom vi pleier å ha lange ventelister. De som eventuelt setter seg på venteliste anmodes om å sette dagen som opptatt i sine kalendere, så de kan delta hvis de får plass (erfaringsmessig får en del på venteliste plass når opplæringsdagene nærmer seg).

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ulla Bjørndahl på 23100200 eller ulla.edith.bjorndahl@vel.oslo.kommune.no

Velkommen!