Klær, vold og sexsalg – Pro Sentret lanserer Gatemoteguiden

Julebordsesongen står for døren og kvinner og menn er på jakt etter årets julebordantrekk; kjoler, sko, og accessoirer tilpasset sesongen pryder butikkhyller, magasiner og moteblogger. De fleste av oss planlegger antrekket på forhånd kun med det for øye at det skal se fint og moteriktig ut.

Slik er imidlertid ikke virkeligheten for alle.  Mens noen er på fest på kvelden er andre på jobb, en jobb som foregår hele natten, ute på gaten, i en leilighet, eller i en fremmed bil. Klærne de har valgt å ha på seg har en helt annen funksjon.

 

gatemoteguiden_1Torsdag 1. desember lanserer Pro Senteret holdnings-kampanjen Gatemoteguiden. Med kampanjen vil Pro Senteret sette søkelys på volden selgere av seksuelle tjenester utsettes for. Kampanjen skal avsluttes den 17. desember på den Internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot sexarbeidere.  En bevissthet rundt hvordan en kler seg har lenge inngått som en strategi blant personer som selger sex for å redusere risikoen for å bli utsatt for vold.

Gjennom kampanjen «Gatemoteguiden» ønsker vi å rette fokus på volden personer som selger sex blir utsatt for. Vi vil gi et innblikk i noen av de forhåndsregler og strategier som de må forholde seg til hver dag for å håndtere både utrygge situasjoner og utrygge personer. På tross av alle strategier, forbehold og forhåndsregler en tar, ligger likevel risikoen og utryggheten der. En kan aldri vite om personen du er alene med, plutselig endrer atferd eller premissene for avtalen.

I dagens situasjon vurderer mange sexselgere at kostnaden ved å søke hjelp og anmelde vold og overgrep er for stor. Årsakene kan være en mistillit til politi og myndighetspersoner basert på tidligere erfaringer fra Norge eller utlandet, på rykter i miljøet, en forventning om ikke å bli trodd eller frykt for represalier fra gjerningspersonen. Mange er også redd for å bli sendt ut av landet.

Vi på Pro Sentret vil at personer som selger sex skal oppleve å ha det samme rettsvernet som alle andre. Vi vil at de skal oppleve seg trygge, ivaretatt og anerkjent. Vi vil at deres stemmer skal bli tatt på alvor.

Vi ønsker tiltak som forebygger denne grove volden og som ivaretar dem som har blitt utsatt for den. Ansvaret for å beskytte seg mot vold bør ikke utelukkende ligge hos den enkelte, uansett om en selger sex eller ikke.

Følg lenken www.gatemoteguiden.no og krev at personer som selger sex får et likeverdig rettsvern i Norge ved å signere på forsiden!

Les også Pro Sentrets seneste rapport om volden personer som selger sex blir utsatt for.