Prostitusjonstiltak i utland

Nordiske organisasjoner og tiltak

Sverige

Mikamottagningen, Malmö

Mikamottagningen, Stockholm

Mikamottagningen, Göteborg 

Danmark

Reden

Kompetencecenter prostitution, København

Center mod menneskehandel, København

Pro Vest

Finland

Pro-tukipiste

Andre europeiske tiltak

På denne informasjonssiden finner du linker til 369 ulike prostitusjonstiltak i Europa: Services 4 Sexworkers

Russland

Stellit