Nye rapporter om unge som bytter sex

Pro Sentret har kartlagt hjelpeapparatets kunnskap om om bytte av sex blant ungdom i Oslo.

17. februar lanserer vi rapportene «Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press» og «Mistanker og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enslige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex» » med et åpent miniseminar på Eldorado bokhandel klokken ni.

Rapportene kan lastes ned her:

Sex som kapital

Mistanke og magefølelse