Opplæringsdag om forebygging av voldtekt og unge som selger/bytter sex

29. september arrangerer vi opplæringsdag på Scandic hotell Vulkan i Oslo:

Forebygging av voldtekt, selvbestemt seksualitet og arbeid med ungdom som bytter eller selger seksuelle tjenester – overgrep, prostitusjon, utprøving eller overlevelse?

Helseetaten og Pro Sentret i Oslo kommune har på oppdrag fra Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester  utarbeidet et opplæringsprogram om temaet ungdom som bytter eller selger seksuelle tjenester og forebygging av voldtekt. Opplæringen retter seg mot ansatte i bydeler og etater som arbeider med ungdom.
Foredragsholderne på kurset kommer fra Pro Sentret, Sex og Samfunn og Høyskolen i Sør-Trøndelag.
Evetuelle spørsmål om kurset kan rettes til Ulla Bjørndahl på telefon 23100200 eller på e-post ulla.edith.bjorndahl@vel.oslo.kommune.no
Meld deg på her