”Bård (24) fra Oslo solgte sex for en kvart million kroner”. Nå vil han hjelpe andre prostituerte menn.

Les artikkel om prosjektet Pro Mann fra 17.11.2011 fra Dagbladet her.